Quy trình xử lý khiếu nại

Quy trình xử lý khiếu nại với khách hàng
Chúng tôi xin tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của công ty.

  • Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ 0977.99.0000 để thông báo sự cố cần bảo hành.
  • Mọi vấn đề về thương lượng, giải quyết vấn đề đều dựa trên cơ sở thỏa thuận và tôn trọng lẫn nhau, đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp vấn đề khiếu nại vượt quá khả năng giải quyết của hai bên, vụ việc trên sẽ được đưa đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.
  • Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Khách hàng có các vấn đề về khiếu nại có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ sau:

📲Kinh doanh: 0977.99.0000 – 0379.22.66.88
📧Email: hoanggiaglass.hgg@gmail.com
♻️Mời truy cập: https://hoanggiaglass.vn
♻️Fanpage: fb.me/www.hoanggiaglass.vn

Rate this post