Quy định về bảo mật thông tin

Tất cả những thông tin do khách hàng và đối tác cung cấp trong quá trình giao dịch kinh doanh trên website Hoanggiaglass.vn đều được xử lý và bảo mật tối đa. Chúng tôi sẽ tuân theo Chính sách bảo mật này để hoàn thành trách nhiệm của mình.

Các thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng.
– Sử dụng thông tin cá nhân: Trong trường hợp cần thiết, Hoàng Gia có thể sử dụng thông tin của Khách hàng trên hệ thống để liên hệ như gọi điện, gửi email, thư cảm ơn…
– Chia sẻ thông tin cá nhân: Hoàng Gia cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật, trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật,…

– Quy định về sửa đổi / xóa bỏ / từ chối thông tin

Nếu tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ nhà, số điện thoại hoặc các thông tin cá nhân khác của quý khách có thay đổi, sửa đổi hoặc bỏ đi các thông tin có liên quan đã gửi tại phần liên hệ trên website Hoanggiaglass.vn chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm phản hồi và liên hệ kịp thời với công trình thi công lắp đặt của quý khách.

– Quy định về thông tin liên lạc

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về điều khoản Bảo mật này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua đường dây nóng: 0977.990000

  • Về nội dung và hình ảnh trên trang website Hoanggiaglass.vn thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty, để tránh những khiếu nại báo cáo không đáng có, xin vui lòng khi copy hay sử dụng để lại nguồn trích dẫn.
Rate this post